<div align="center"> <h1>ZSO w Łasku-Kolumnie</h1> <h3>strona szkoły w Kolumnie</h3> <p>ZSO</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kolumnazso.pl" rel="nofollow">http://www.kolumnazso.pl</a></p> </div>